رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری برنا: در شرایط جنگ هستیم و همه باید به فرمانده میدان برای حل مشکلات کمک و نه اینکه او تضعیف کنند

خبرگزاری برنا: در شرایط سخت تحریم و کرونا، مردم توقع آرامش و تعامل قوا با یکدیگر را دارند چیزی که نه تنها شاهد آن نیستیم بلکه شاهد تقابل قوا با یکدیگر هستیم. شما ماه‌های قبل بعد از اینکه نمایندگان مجلس برخوردهای نادرست را با اعضای دولت و وزرا داشتند، دولت را توصیه کردید به در پیش گرفتن تعامل با قوه مقننه و قوه قضائیه، چیزی که حالا نهایتاً دیدیم منجر به توهین به شخص خود شما شد تا جایی که مجلس در همان ماه‌های ابتدایی خودش دومین اخطار را از رهبری گرفت مشخصاً می‌خواستم عرض کنید آیا سیاست دولت مبنی بر تعامل قوا با یکدیگر منجر به شکست شده و اینکه شما اخیراً مطرح کردید بیشتر از اینکه دولتی باشید مجلسی هستید آیا طی این سال‌ها این حجم از تقابل قوا با یکدیگر سابقه داشته اینکه در صورت عدم اجرای یک طرح، حکم زندان تعیین شود؟ ////// رئیس جمهور: ما که تقابل با قوه دیگر نیستیم. وظیفه همه ما را قانون اساسی مشخص کرده، وظایف دولت معلوم است. مبنای و معیار ما فقط قانون اساسی است. تعامل می‌کنیم با دو قوه دیگر در چارچوب قانون اساسی. از آنها هم تقوع داریم با ما تعامل کنند در چارچوب قانون اساسی، چیزی فرای قانون اساسی نمی‌خواهیم از قوای دیگر منتها یک اهداف مهمی داریم آن اهداف مهم باید مد نظر همه ما قرار بگیرد، اهدافی که مردم ما ها را انتخاب کردند برای آن اهداف انتخاب کردند برای اینکه آن مسایل را حل و فصل کنیم همان چیزهایی که خود ما ها، چه رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس فرقی نمی‌کند، در بحث‌ها و تبلیغات انتخاباتی‌شان مرتب همین‌ها را مطرح کردند که می‌خواهیم به نفع مردم این کارها را بکنیم. و بر آن مبنا رأی گرفتند. پس رأی مردم چه مجلس و چه دولت بر این مبناست که همه آنها بر مبنای منافع ملی‌ خودشان حرکت کنند. دنبال تعامل هستیم با قوای دیگر با مجلس، با قوه قضائیه، شرایط کشور هم شرایط تعامل است و باز هم این نکته را تأکید می‌کنم که ما در شرایط جنگ هستیم و همه باید به فرمانده میدان کمک کنند برای حل مشکلات و نباید فرماندهی میدان تضعیف شود.

دوشنبه 24 آذر 1399 - 20:54

شناسه خبر: 118591