در زمان شیوع بیماری کرونا اعتماد سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران به خوبی حفظ شد و مردم در همکاری و همراهی با توصیه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تردید نکردند

استراتژی ما از اول مشخص بود، بعضی از کشورها دچار استراتژی سردرگمی شدند و اصلاً نمی‌دانستند باید چه کار بکنند و چه اقدامی انجام دهند، اقدامات ما از اول کاملاً روشن بود، یک آمادگی بسیار بزرگی در روزهای اولیه هم بهداشت و درمان و هم نیروهای مسلح همه به میدان آمدند و یک آمادگی عظیمی در کشور بوجود آمد، هم برای درمان بیمار و هم برای پروتکل‌های بهداشتی. البته پروتکل‌های بهداشتی، بعضی‌های آن تغییر کرد. مثلاً دستکش جزو پروتکل بود بعداً در دنیا به طور کلی به دلایلی گفتند شستن دست بهتر از استفاده از دستکش است، ولی ماسک چیزی بود که همیشه فاصله اجتماعی عدم تجمع، عدم تردد فرد اینها چیزهایی است. اصولی که دنیا به آن رسید، اصولی بود که تغییر نکرد و استراتژی خاص و مشخصی داشت و ادامه دادیم، مبنای ما از اول علم‌گرایی بود، هیچ‌وقت دنبال پندارگرایی و حرف‌هایی که کنار و گوشه زده می‌شد، هیچ‌وقت اصلاً دنبال آن نبودیم نه دولت و نه وزارت بهداشت ما همیشه بر مبنای اصول علمی که بود و متخصصین ما به روشنی و به خوبی اعلام و بیان کردند تقریباً حرف متخصصین ما با متخصصین دنیا در کنار هم بود و تقریباً هم‌سان بود، با آنچه که بهداشت جهانی می‌گفت. پس ما پندارگرایی نکردیم و با علم‌گرایی حرکت کردیم. خوشبختانه اعتماد سیاسی و اجتماعی در کشور به خوبی حفظ شد. یعنی بحران اعتماد پیدا نکردیم. که ستاد ملی و وزارت بهداشت که می‌گوید درست می‌گوید یا نمی‌گوید. یعنی مردم ما تردید نکردند. به محض اینکه سفر نه، نرفتند و گفتیم 13 به در نه نرفتند، واقعاً مردم همکاری کردند، مغازه‌ها بسته شود. در ایام فروردین بسته شد. به ترتیب استان‌ها و مرحله بعد تهران را باز کردیم. مردم از روز اول کاملاً با ستاد بودند و این اعتماد برای همیشه حفظ شد، یک عده از رسانه‌های بیگانه ضد ایرانی کارهایی کردند ولی الحمدالله همیشه ناموفق بودند در این داستان هم ناموفق بودند.

شنبه 22 آذر 1399 - 19:51

شناسه خبر: 118549