در شرایط تحریم ظالمانه آمریکا به این تعهدمان عمل کردیم / آنها شکست خوردند

آقای رئیس جمهور ما این راه‌آهن را به عنوان یکی از تعهدات توسعه‌ای‌مان امروز به ثمر رساندیم و انجام دادیم. به این تعهدمان در زمانی عمل کردیم که در شرایط تحریم ظالمانه آمریکا بودیم و آنها به عنوان تروریست اقتصادی تمام مسیرهای حرکت اقتصادی را می‌خواستند بر روی مردم ما ببندند. البته آنها شکست خوردند. طراح این طرح غلط هم سرنگون شد. همه آنهایی که در این مسیر راه غلط را انتخاب کرده بودند، فهمیدند که اشتباه تاریخی مرتکب شده بودند و ما امیدواریم در آینده این اشتباه توسط حاکمان بعدی در کاخ سفید جبران شود اما در عین حال، همه طرح‌های توسعه‌ای‌مان را انجام دادیم در شرایط جنگ اقتصادی. آقای رئیس جمهور هر پنج‌شنبه در همین مکان افتتاح‌های بزرگ تاریخی در ایران داشتیم و امروز سی و ششمین هفته‌ای است که افتتاح داریم، البته افتتاح امروز ویژگی خاصی دارد برای ملت ایران و برای ملت عزیز افغانستان. این راه‌آهن مسیر ترانزیت را برای مردم افغانستان هموار می‌کند، کاهش هزینه حمل و نقل را داشت و ترافیک مرز دو قارون را کاهش می‌دهد که امروز مسیر پرترافیک است. کالای افغانستان به راحتی به اروپا، ایران و سایر کشورها صادر می‌شود.

پنجشنبه 20 آذر 1399 - 19:18

شناسه خبر: 118533