همیشه در کنار تاریخ و ملت افغانستان بودیم.

وقتی از مرزها سخن می‌گوییم، وقتی از بیش از 900 کیلومتر مرز ایران و افغانستان حرف می‌زنیم. معمولاً در مرز نوعی از فاصله سخن گفتن است. اما وقتی از راه و پل و رودخانه سخن می‌گوییم، اینجا از یگانگی و همبستگی حرف می‌زنیم و سخن می‌گوییم. همبستگی که باعث رونق بیشتر در زندگی مردم سختکوش و زجردیده افغانستان. همیشه در کنار تاریخ و ملت افغانستان بودیم. ... پیروزی شما، پیروزی ما بود. شادی شما شادی ما بود. افتخار داریم که در طول این چهل و چند سال میزبان میلیون‌ها مردم افغان در این سرزمین بودیم. میزبانی ایران برای همسایه گرامی و دوست‌اش افغانستان. میزبانی که توأم بوده با آموزش رایگان، برای فرزندان ملت افغانستان که بیش از 400 هزار نفر امروز دانش‌آموز افغانی در کلاس‌های درس ما درس‌ می‌خوانند و از بهداشت و درمان رایگان ما استفاده می‌کنند و در ماجرای کرونا به همان نسبت که ما به مردم ایران خدمت دادیم بدون هیچ فاصله و امتیازی به مردم افغانستان هم خدمت دادیم.

پنجشنبه 20 آذر 1399 - 19:16

شناسه خبر: 118531