امروز یک روز تاریخی و به یاد ماندنی برای تاریخ دو کشور بزرگ ایران و افغانستان است.

امروز یک روز تاریخی و به یاد ماندنی برای تاریخ دو کشور بزرگ ایران و افغانستان است. یاد ما خواهد ماند 20 آذر 1399 ، 10 دسامبر 2020، 24 ربیع‌الثانی 1442. ... آقای رئیس جمهور روابط دو کشور ما به عنوان دو کشور برادر و مسلمان، همسایه و دوست، تنها از طریق همزبانی نیست، از طریق همدلی هم است که گفت همدلی از همزبانی خوش‌تر است و قدمی هم بالاتر امروز دارای هم‌سرنوشتی هستیم. سرنوشت هر دوی ما یکی است. ثبات و امنیت و توسعه منطقه در سایه ثبات، امنیت و توسعه هر دو کشور است. توسعه افغانستان توسعه ماست. امنیت شما امنیت ماست. و ثبات در کشور شما، ثبات ایران و ثبات همه منطقه ماست. آقای رئیس جمهور، ملت افغانستان، ریشه روابط ما در فرهنگ و تاریخ و زبان است آن هم نه امروز از هزاران سال پیش. همسایگی ما یک انتخاب نیست، یک تقدیر و سرنوشت تاریخی است. اما بهره‌مندی ما از سایه یکدیگر، اینجا به اراده ما بستگی دارد. اراده دولت و ملت ایران این است که دو کشور از همه نعماتی که امکان‌پذیر است به نفع همدیگر بهره‌برداری و استفاده کنند.

پنجشنبه 20 آذر 1399 - 19:15

شناسه خبر: 118530