بازدید دکتر نهاوندیان از سه مجتمع صنعتی و تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

پنجشنبه 20 آذر 1399 - 17:00

شناسه خبر: 118527