کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری

ضمنا برای کرونا دیروز یک تصمیم مهمی گرفتیم که انشاءالله این تصمیم باید شنبه در ستاد ملی بحث کنیم و اگر تصویب شد و آن برای حمل و نقل درون شهری است. ایرادی که در این روزها به ما هست اینکه شهرداری‌ها ناتوانند از اینکه مسافرت درون شهری را به خوبی انجام دهند، واگن کم است یا قطار کم است، اتوبوس کم است به هر حال هر چه هست یا برنامه‌ریزی ضعیف است ولی قطعا یکی از چیزهایی که نیاز دارند اینکه تولید واگن و تولید اتوبوس و خرید اینها و تامین قطعات باید انجام بگیرد. دیروز تصمیم گرفتیم یک تصمیم بسیار خوبی اتخاذ کردیم بین وزارت نفت و وزارت کشور این تصمیم اتخاذ شد، منابع آن تامین می‌شود هم برای قطعات و هم برای خرید اتوبوس. برای سه ماهه امسال انشاءالله یک مصوبه‌ای را در ستاد کرونا می‌گذرانیم برای سال بعد و بلندمدت دیگر لایحه مجلس است و می‌توانند بروند در مجلس با نمایندگان محترم صحبت کنند و مساله را حل و فصل کنند.

چهارشنبه 19 آذر 1399 - 19:52

شناسه خبر: 118510