فضای فرصت بهتر از ماههای گذشته است نه تنها برای صنعت، کشاورزی، فضای فرصت برای دیپلماسی، برای حرکت‌های وزارت امور خارجه

نکته دومی که می‌خواهم به آن تاکید کنم این است که فضای فرصت بهتر از ماههای گذشته است نه تنها برای صنعت، کشاورزی، فضای فرصت برای دیپلماسی، برای حرکت‌های وزارت امور خارجه، فضایی است که بهتر می‌توانیم با دنیا کار کنیم، بهتر می‌توانیم با منطقه کار کنیم، بهتر می‌توانیم با همسایگان کار کنیم، بهتر می‌توانیم با غرب و شرق کار کنیم، بهتر می‌توانیم برای منافع ملی خود تحرک پیدا کنیم، یک کمی جاده پرفراز و نشیب، پرچاله، یک مقداری جاده هموارتر می‌شود و دیپلمات‌های ما سریع‌تر می‌توانند گام‌های خود را بردارند. البته روشن است اگر بخواهیم در دیپماسی پیشرفت کنیم و به نتیجه برسیم نیاز داریم که از این کشور صدای واحد شنیده شود، نمی‌خواهم بگویم سلیقه‌ها را یکی کنیم، نمی‌خواهم بگویم مجلس تابع دولت باشد، نه نظر خودش را دارد، دولت هم نظر خودش را دارد. نمی‌خواهیم بگوییم دولت نظر خود را کنار بگذارد، رئیس جمهور اختیاراتی دارد، دولت اختیاراتی دارد. خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رئیس جمهور است برنامه دولت طبق اصل 134 قانون اساسی جزو اختیارات خاص رئیس جمهور است. این اختیارات، اختیاراتِ قانون اساسی است. هیچ‌کس نمی‌خواهد قانون‌ستیزی کند. وقتی می‌گوییم قانون اول قانون خداست بعد قانون اساسی بعد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. باید قانون‌های بالادستی ما یعنی اسلام و بعد قانون اساسی به عنوان قوانین مهم و اساسی و مورد توجه و عنایت مردم باید آنها را مبنا قرار دهیم. خط مشی به عهده کیست؟ کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را فقط رئیس جمهور تعیین می‌کند. کسی نمی‌تواند برنامه برای دولت تعیین کند برنامه را رئیس جمهور تعیین می‌کند. به همین دلیل مردم پای صندوق آرا می‌آیند و به شخص رئیس جمهور و به برنامه رئیس جمهور رای می‌دهند. مردم که پای صندوق آرا می‌آیند خوشبختانه دفعات پیش هم بود، این دفعه صدا و سیما خیلی خوب ترویج کرد که مردم شما که پای صندوق می‌آیید به فرد رای نمی‌دهید حواستان باشد به برنامه نگاه کنید و به برنامه رای بدهید. خیلی خوب بود و مردم هم همین کار را کردند، برنامه‌ها را خواندند، به برنامه رای دادند، برنامه‌ای که 24 میلیون نفر به آن رای دادند نمی‌شود آن را کم یا زیاد کرد باید تمام 4 سال به آن عمل کرد. مردم یک روز رای می‌دهند 4 سال عمل می‌خواهند. تمام 4 سال باید دنبال نظر و رای مردم و اجرای آن بدویم. بنابراین صدای ما در سیاست خارجی واحد باشد رفتار ما هر چه پخته‌تر، سنجیده‌تر، با دوراندیشی بیشتر و در یک کلمه منافع ملی برای ما اصل باشد منافع جناحی را کنار بگذاریم، ملت برای ما اصل باشد، ایران برای ما اصل باشد نه انتخابات 1400، بگذارید ملت شادمان، پرنشاط، فعال، انتخابات هم خودش درست می‌شود و مردم پای صندوق‌ می‌آیند و انشاءالله رای می‌دهند هر کسی را خواستند انتخاب می‌کنند و او سکاندار دولت بعدی و دولت سیزدهم خواهد بود.

چهارشنبه 19 آذر 1399 - 19:43

شناسه خبر: 118506