7 شهرستان وضعیت قرمز شدید دارند که باید برای آنها اقدامات فوری انجام گیرد/ شرایط تهران نارنجی اما لب مرز است همه تلاش کنیم به وضعیت قرمز برنگردد

بسیار سپاسگزارم که با همکاری مردم، حدود 160 منطقه قرمز به 64 منطقه قرمز کاهش پیدا کرد که این خیلی مهم بود و این مناطق قرمز تبدیل به مناطق نارنجی شد و مردم عزیز بدانند هر جا بیشتر مراعات کنند، محدودیت ها کاهش پیدا می‌کند و هر شهری مراعات را کمتر کند حتماً در هفته‌های بعد با محدودیت‌های بیشتر مواجه می‌شود. امروز در گزارش‌هایی که داده شد، دیدیم 7 شهرستان وضعیت فوق قرمز و قرمز شدید داشتند و اینجا اعلام شد. استاندارها و فرماندارهای محترم، در این 7 شهرستانی که شرایط‌شان صعودی استو حالا بعضی از شهرستان‌ها نزولی شده و بعضی‌ها در یک شرایط نسبتاً نزولی و مناسب هستند ولی این 7 شهرستان در حال صعود هستند و باید برای این 7 شهرستان اقدامات فوری و وسیع انجام بگیرد برای اینکه ما دچار مشکل نشویم. شرایط تهران نارنجی است اما لب مرز هستیم و همه بررسی‌ها نشان می‌دهد همه نیروهای ما باید در شرایط نارنجی تهران تلاش کنند به دقت همه مقررات اجرا کنند و اگر مقررات به خوبی اجرا نشود، شهری که نارنجی شده ممکن است بعد از یکی دو هفته دچار مشکل شود و به وضعیت قرمز برگردد. ان‌شاء الله همه ما یاری و کمک کنیم برای اینکه بتوانیم هر چه سریع‌تر از این مسأله‌ و این ویروس که ایجاد مشکل کرده است، عبور کنیم و مردم به سلامت باشند و ان‌شاء الله با فوت و ابتلا و بستری کمتر و با کمک به کادر درمان از این پیچ عبور کنیم.

شنبه 15 آذر 1399 - 17:15

شناسه خبر: 118449