پول عربستان و فشار تندروها ترامپ را به هر طرفی که خواستند، چرخاندند

همه ما می‌دانیم قبل از اینکه ترامپ سرِ کار بیاید عده‌ای با برجام مخالف بودند به ویژه صهیونیست‌ها، ارتجاع منطقه و به ویژه‌ تندروهای آمریکا، این سه گروه البته گروهکهای دیگر هم بودند آنها قابل ذکر نیستند، این سه گروه تندروهای‌ آمریکا، رژیم صهیونیستی، مرتجعین منطقه، اینها با همه توان می‌خواستند برجام به ثمر نرسد، نتوانستند و ناموفق بودند همه توان خود را به کار بردند چون دولت قبلی آمریکا تا حدی به سیاست، مدیریت، جهان آشنا بود اما کسی در آمریکا روی کار آمد که نه دارای مدیریت بود نه سیاست و تدبیر بلد بود و به راحتی می‌توانست با پول عربستان، با فشار صهیونیست‌ها با فشار تندروها او را به هر سمتی می‌خواهند بچرخانند که چرخاندند و متاسفانه از یک قراردادی که برای ثبات جهان و منطقه ما مفید بود و می‌توانست زمینه‌ساز تعامل سازنده در سطح جهان باشد این را زیر پا گذاشت. در سال 97 علیرغم فشارهای شدیدی که از طریق آمریکا و شروع جنگ اقتصادی علیه ما آغاز شد نگذاشتیم کشور دچار تکانه شدید شود. به سال 91 و 92 برگردید که تحریم سال 90 در 91 و 92 چه کار کرد، مردم برای کالاهای اساسی چگونه صف می‌بستند. در سال 97 هیچ گاه صفی برای دریافت کالای اساسی بسته نشد یعنی علیرغم همه فشارها دولت توانست به وفور کالای اساسی را در اختیار مردم قرار بدهد و علیرغم همه فشارهای سال 97 در 98 شروع کردیم به کنترل هم کنترل تورم و هم در زمینه رشد اقتصادی. شرایط را در سال 98 از اردیبهشت به بعد می‌بینید که وضع تورم بهتر می‌شود، شرایط رشد اقتصادی ما بهتر می‌شود حتی در سال 98 رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت می‌شود اما متاسفانه در اواخر سال 98 دنیا با یک بحران جدیدی به نام کرونا مواجه شد که در 100 سال گذشته بی سابقه بود همه کشورها را از لحاظ اقتصادی دچار مشکل کرد ما هم به همان نسبت در سال 99 دچار مشکل اقتصادی شدیم البته مشکلاتی هم داشتیم از لحاظ سیل و زلزله که آنها را اشاره‌ نمی‌کنم. به طور طبیعی در سال 99 صادرات و واردات ما در ماههای اولیه افت کرد و در شرایطی قرار گرفتیم که در سال 99 در 8 ماهه اول امسال از لحاظ وزنی 14 درصد و از لحاظ ارزشی 19 درصد صادرات غیرنفتی ما کاهش پیدا کرده است صادرات نفتی ما که کاهش آن خیلی بالاتر از این حرفهاست که به جای آن الان اشاره خواهم کرد. درآمد نفتی ما هم به همان نسبت در سال 97، 98 و 99 کاهش پیدا کرد به دلایلی که روشن است که فروش نفت در صحنه بین‌المللی برای ما با دشواری‌های فراوانی مواجه کردند که مشتری‌های ما دچار مشکل شدند، ما برای صادرات نفت دچار مشکل نشدیم مشتری‌های ما را دچار مشکل کردند برای اینکه نفت را خریداری کنند. علیرغم همه این حرفها خوشحالیم که شرایط امروز هم به سمت بهبود تدریجی حرکت می‌کند. امید مردم برای آینده اقتصاد کشور بیشتر شده، محاسبات مردم بر این است که جنگ اقتصادی به پایان خود نزدیک شده، محاسبات جهان این است که فشار حداکثری راه به جایی نبرده، آنها می‌خواستند اقتصاد ایران را فلج کنند ناموفق بودند. آنها می‌خواستند شرایط زندگی را برای مردم غیرقابل تحمل کنند ناموفق بودند البته مردم عزیز ما در این 3 سال سختی‌ها و رنج‌های فراوانی را تحمل کردند به خاطر این فشار سنگین و سختی که در تمام زمینه‌ها این فشار وارد شد. اما بحمدالله دولت، مردم و قوای دیگر در کنار یکدیگر هم با جنگ مبارزه کردند و هم با کرونا مبارزه کردند امیدواریم در هر دو زمینه موفقیت نهایی را ملت بزرگ ایران به دست بیاورد.

چهارشنبه 12 آذر 1399 - 16:22

شناسه خبر: 118441