نباید بخاطر رقابت های سیاسی و انتخاباتی، اخلاق و حقایق را زیر پا بگذاریم و باید واقعیت ها را با آمار و ارقام به مردم بگوئیم

بسیار مهم است در این شرایط که آمار و ارقام و شرایط سالهای گذشته را دقیقا مورد توجه قرار دهیم. در تمام زمینه‌ها از جمله در زمینه هسته‌ای، شرایطی که امروز در زمینه هسته‌ای داریم به مراتب بالاتر از 8 سال پیش است. قدرتی که امروز در زمینه هسته‌ای داریم، از یک IR1 و IR2 که بخشی از IR2 ناقص بود امروز به IR8 و IR9 رسیدیم. امروز قادریم IR2M را در زنجیره‌های متعدد غنی‌سازی کنیم. امروز قادریم IR6 زنجیره غنی‌سازی داشته باشیم، یک چنین قدرتی هیچ وقت نه در 8 سال و نه در هیچ زمان دیگر در تاریخ ایران نبوده است. امروز ما از لحاظ هسته‌ای از هر زمان دیگر قدرتمندتر و توانمندتریم و از لحاظ امکانات تحقیق و توسعه شرایط ما از هر زمان دیگر بهتر است. نباید به خاطر رقابت‌های سیاسی یا رقابت‌های انتخاباتی که به نظر من هنوز زود است که شروع شود برای انتخابات سال 1400، باعث شود که اخلاق را زیر پا بگذاریم یا حقایق را زیر پا بگذاریم واقعیت‌ها را خیلی روشن و شفاف باید با آمار و ارقام به مردم بگوییم. البته همه این توفیقات را در شرایطی بدست آوردیم که در بهترین شرایط صادرات نفتی ما یعنی در سال 96 درآمد ما تقریبا به اندازه بدترین سال‌های دولت‌های قبل یا دولت قبل بود. در بهترین شرایط 65 میلیارد دلار درآمد از نفت داشتیم در حالی که در دولت قبلی به طور متوسط در سالها 100 میلیارد و در سال 1390 119 میلیارد دلار درآمد نفتی بود پس علیرغم اینکه درآمد نفتی ما محدود شد اما تلاش و فعالیت اقتصادی بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی ما به گونه‌ای بود که توانستیم این پیشرفت‌ها را حاصل کنیم.

چهارشنبه 12 آذر 1399 - 16:21

شناسه خبر: 118440