سالها پیش امام راحل فرمود که آب و برق شما مردم مستضعف را مجانی می‌کنیم که این کار در دولت تدبیر و امید تحقق پیدا کرد/در چارچوب طرح برق امید، 30 درصد جمعیت کم مصرف کشور از پرداخت پول برق معاف می شوند/ بزودی مشابه طرح برق امید درباره گاز و آب هم اجرا می شود

ما در شرایط تحریم هستیم حال کلمه تحریم هم به کار می‌بریم یک کلمه دقیقی است ما در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و جنگی که به ما در این سه سال تحمیل شد از لحاظ اقتصادی به مراتب بدتر از جنگ تحمیلی 8 ساله بود، آن جنگ 8 ساله جنگ نظامی بود این جنگ جنگ دفاعی نبود این جنگ جنگ اقتصادی بود البته جنگ سیاسی، روانی اینها هم بود اما عمدتا جنگ اقتصادی بود. هیچ‌کس نه آمریکا نه اروپا، هیچ کس در دنیا فکر نمی‌کرد که ایران در این جنگ اقتصادی سه سال به خوبی مقاومت کند این را به این دلیل می‌‌گویم که بسیاری از رهبران دنیا به صراحت به من گفتند از من سوال کردند چطور شما کشور را اداره می‌کنید، چطور توانستید کشور را اداره کنید؟ درست است مردم ما در رنج، زحمت و مشکلات هستند و مردم مقاوم بودند و مردم ما را یاری کردند اما در این سه سال تحریم آب قطع نشد، در این سه سال تحریم برق قطع نشد، در این سه سال تحریم گاز قطع نشد، در این سه سال تحریم نیازمند نشدیم گازوئیل و بنزین را از خارج بخریم بلکه صادر کردیم. در این سه سال گندم خودکفا بودیم می‌توانستیم روی پای خودمان بایستیم، در این سه سال تحولات بزرگ در راه آهن، در جاده، در بندر به وجود آوردیم، در این سه سال تحولات بزرگ در بهداشت و درمان به وجود آوردیم، این همه تخت‌های بیمارستانی که فقط در این یک سال اخیر 11هزار تخت بیمارستانی در کشور ما اضافه می‌شود. در تاریخ ایران بی‌نظیر است. آنهایی که چشم بینایی ندارند که خدمات دولت را ببینند باید یک مقدار دقیق شوند و ببینند دولت در شرایط سخت البته با کمک مردم، البته با کمک شرکت‌های خصوصی، عمومی و غیردولتی، قوای دیگر، نیروهای مسلح همه به کمک ما آمدند. ما هم کشور را اداره کردیم هم بدترین سیلی که آمد توانستیم آن را اداره کنیم، بدترین زلزله‌ای که آمد توانستیم اداره کنیم در عین حال تحریمی که از سال 97 شروع شد و بدترین تحریم بود در 98 مهار کردیم، در 98 از پایان بهار هم تورم آرام آرام کاهش پیدا کرد و هم رشد اقتصادی ما، سال 98 رشد اقتصادی ما مثبت بود. در سال 99 البته از پایان 98 دچار یک مصیبتی جدید شدیم و آن کرونا بود که موضوعی است که در این یک قرن دنیا چنین مساله‌ای نداشت، همه دنیا دچار مشکلات شدند، رشد اقتصادی همه کشورهای بزرگ می‌بینید یا کاهش پیدا کرد یا رشد اقتصادی آنها منفی شد البته این فشار به طور طبیعی به ما هم وارد شد. اما در عین حال از این معضل هم عبور می‌کنیم. امروز شرایط مهار کرونای ما نسبت به کشورهای پیشرفته غربی شرایط ما بدتر نیست و در مقایسه با برخی از کشورها شرایط ما بهتر است. می‌بینیم با یک برنامه‌ریزی خوب ظرف دو هفته توانستیم تا حدی شرایط را کنترل کنیم. الان شما گزارش خراسان رضوی در چهار هفته پیش یکی از استان‌های شرایط بسیار بد ما بود، امروز البته آمار همین سه چهار روز اخیر را مرتب نگاه می‌کردم بحمدالله به تدریج به شرایط نرمال برمی‌گردد. کار بزرگی دولت در این شرایط بسیار سخت و مشکل در همه زمینه‌ها انجام می‌دهد.

پنجشنبه 13 آذر 1399 - 19:19

شناسه خبر: 118421