صنعت برق زیرساخت تولید، تحول و رفاه مردم است/ هر جا مردم با قدرت وارد شوند به نتایج فوق العاده دست می یابیم

همانطور که آقای دکتر اردکانیان توضیح دادند به طور متوسط سالی 2هزار و 500 مگاوات برق را ؟؟؟ خواهیم رسید یک مقداری هم شاید بیشتر، در حالی که در آغاز انقلاب کل برق کشور 7هزار مگاوات بوده و این نشان می‌دهد که اندازه کل برق رژیم گذشته سه برابر در این دولت فقط برق تولید کردیم و این کار بسیار ارزشمندی است برای کشور، مخصوصا وقتی با کیفیت ضمیمه می‌شود یعنی زمانی که می‌بینیم در برق، تلفات برق ما کم می‌شود و تلفات برق تک رقمی می‌شود. امروز تلفات برق ما 9 درصد است 9.2 درصد است و این بسیار مهم است. پایداری شبکه ما اضافه می‌شود، اتصال برق، سنکرون شدن شبکه برق ما با همسایگان انجام می‌گیرد. روستاییان عزیز ما از برق استفاده می‌کنند. دولت تدبیر و امید برق روستایی 20 خانوار را به پایان رساند یعنی امروز در کشور یک روستای 20 خانواری نداریم که دارای برق نباشد. الان در فکر روستاهای 10 خانواری هستیم که آنها هم برق داشته باشند و بخشی از آنها هم دارای برق شدند. اینکه در هر ماه 35 روستا به شبکه برق متصل می‌شود بسیار مهم است. اساسا دولت تدبیر و امید یک دولتی بوده در تمام زمینه‌ها تحولی که در روستاها ایجاد کرده قابل مقایسه با دولت‌های قبل نیست چه از لحاظ گاز، چه از لحاظ برق، چه از لحاظ آب، چه از لحاظ ارتباطات، چه از لحاظ بهداشت، چه از لحاظ راه، چه از لحاظ آموزش در مجموع در دولت تدبیر و امید مدارس غیراستاندارد، کَپری، مدارسی که به صورت ساختمان نبود و جاهای متحرک نبود تقریبا در این دولت به طور کامل جمع شد. بنابراین برای روستاها کار خوب و بسیار عظیمی انجام گرفته و ادامه پیدا می‌کند انشاءالله. بهبود راندمان برق ما بسیار برای ما حائز اهمیت است

پنجشنبه 13 آذر 1399 - 19:17

شناسه خبر: 118419