بانک مرکزی موظف شده است براساس درخواست وزارت بهداشت پول تأمین واکسن در داخل و خرید از خارج کشور را فراهم کند

نسبت به تجیهزات و دارو آنچه مورد نیاز است، در داخل وخارج تلاش می‌شود. برای واکسن هم سفارش لازم به کشورهای خارجی داده شده و هم در داخل تلاش می‌شود و اخیراً دیدم که آقای دکتر نمکی در یک موردی نوشته بود با فوریت که به بانک مرکزی دستور دادم آن پولی که مورد نیاز شما است از هر کجا تامین شود چراکه از یک کشوری نوشته بود بانک مرکزی مشکل دارد و گفتم از هر کشوری و هر کجا این پول تأمین شود برای اینکه این مسأله برای ما بسیار حائز اهمیت است که به موقع اگر واکسنی مورد تأیید در کشوری تهیه شد بتوانیم برسانیم در حد دُزی که مورد نیاز ما است البته در داخل تلاش خودمان را ادامه می‌دهیم و امیدواریم در داخل به نتجه مطلوب برسیم.

شنبه 8 آذر 1399 - 20:38

شناسه خبر: 118351