اقناع‌سازی مردم؛ششمین الزام در اجرای موفقیت آمیز طرح جامع/ضرورت دارد مردم قانع شوند که در شرایط کنونی راه دیگری جز مراعات دستورالعمل‌های بهداشتی وجود ندارد

مساله ششم که بسیار مهم است اقناع‌سازی مردم است. مردم باید قانع شوند که در این شرایط ما راه دیگری نداریم. اگر یک واکسن مطمئن داشتیم می‌گفتیم واکسن تزریق کنید تا دو یا سه ماه در امان هستید، اگر دارویی مطمئن داشتیم می‌گفتیم اگر مبتلا شدید این دارو، این را می‌خورید و دو، سه یا 5 روز خوب می‌شوید. هیچ‌‌کدام اینها وجود ندارد بنابراین هیچ راهی نداریم جز همین توصیه‌ها و پروتکل‌های پزشکی، همین فاصله‌‌ها، همین مراعات اصول بهداشتی، دور هم جمع نشدن‌ها، اجتماع را کنار گذاشتن، تردد را کاهش دادن و اتفاقا یکی از مصوبات این بود که تردد شبانه کاهش پیدا کند از ساعت 9 شب، به دلیل اینکه بسیاری از این دور همی‌ها ناشی از این ترددهاست، اگر ترددها قطع شود دورهمی‌ها هم کاهش پیدا می‌کند، ما باید در کنار این طرح، طرح‌های مکمل را هم پیدا و اضافه کنیم که به نتیجه برسیم.

شنبه 1 آذر 1399 - 18:08

شناسه خبر: 118257