اطلاع‌رسانی به موقع، شفاف و روشن؛ پنجمین الزام در اجرای موفقیت آمیز طرح جامع/باید تصمیمات و مصوباتی که اتخاذ می‌شود به موقع و با زبان روشن برای مردم تشریح و تبیین شود

الزام پنجم اطلاع‌رسانی به موقع، شفاف و روشن است که چه تصمیماتی که اینجا اتخاذ می‌شود، چه تصمیماتی که قرارگاه می‌گیرد چه توصیه‌ها و پروتکل‌هایی که وزارت بهداشت و درمان دارد اینها باید به موقع به مردم ابلاغ شود با یک زبان روشن، صریح، واضح، برای همه ملموس باشد تا به خوبی عمل شود.

شنبه 1 آذر 1399 - 18:07

شناسه خبر: 118256