حمل و نقل از پایه ها و ارکان جهش تولید، توسعه کشور و گسترش گردشگری و روابط با جهان است

امسال که سال جهش تولید است یکی از پایه‌های جهش تولید حمل و نقل است، اگر حمل و نقل نباشد هم تولید هم توزیع ما و حتی در مصرف دچار مشکل می‌شود و هم در واردات و صادرات همه اینها وابسته به حمل و نقل است که برخی از آن هوایی، برخی ریلی است و بخش بزرگی از آن در صادرات و واردات دریایی است همه اینها حائز اهمیت است. حمل و نقل یکی از ارکان بسیار مهم برای توسعه کشور و برای تولید در کشور و همچنین برای رابطه با جهان است، ارتباطی که با جهان می‌خواهیم داشته باشیم مساله حمل و نقل بسیار مهم است، در گردشگری نقش بسیار اساسی دارد بگذریم از این فضای کرونایی که امروز برای گردشگری مشکل درست کرده است ولی به هر حال دیر یا زود جهان از کرونا خلاص خواهد شد به هر حال در آینده هم واکسن هم دارو خواهد آمد و درمان آن آماده می‌شود و در آن شرایط گردشگری برای ما بسیار مهم است و در گردشگری صنعت حمل و نقل بسیار تاثیرگذار است.

شناسه خبر: 118234 -

پنجشنبه 29 آبان 1399 - 19:44

0% ...

شناسه خبر: 118234

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده