دولت الکترونیک باید لحظه به لحظه توسعه یابد

دولت الکترونیک باید لحظه به لحظه توسعه پیدا کند. این دولت الکترونیک مثل اینکه تأکیدی که آقای دکتر نمکی می‌کند و در بعضی از موضوعات می‌گوید که دیگر روز برای ما مهم نیست و ساعت برای ما مهم است، در دولت الکترونیک هم این است که ما هر چیزی که می‌توانیم را در فضای دیجیتال و مجازی ببریم و مردم دیگر نیازمند تردد نباشند تا به ادارات مراجعه کنند و سایر الزامات و هر چیزی که جزو لوازم این کار است، باید کنار هم باشیم ازجمله نیروهای مسلح و بیمارستان و تجیهزات و امکانات آنها. الان نیروهای مسلح می‌توانند خستگی که برای نیروها و کادر درمان ایجاد شده است را کاهش دهند و همچنین بیمارستان‌هایی که برای نیروهای مسلح نیست و برای دولت است ولی مربوط به وزارت بهداشت و درمان نیست و برای دستگاه‌های دیگر است، همه باید پای کار بیایند و این کار را انجام دهند.

شناسه خبر: 118163 -

شنبه 24 آبان 1399 - 13:18

0% ...

شناسه خبر: 118163

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده