عدالت آموزشی و وحدت فرهنگی

امروز عدالت در آموزش و پرورش برای ما بسیار مهم است یعنی روستایی، شهری، اقوام مختلف، پسر و دختر و همه در سراسر کشور باید از آموزش یکسان عمومی مجانی استفاده کنند و این وظیفه دولت نسبت به بحث آموزش است. مسأله آموزش و پرورش از این دیدگاه بسیار مهم است که فرهنگ یکپارچه را می‌سازد. اگر آموزش و پرورش عمومی در کشور نبود و فرزندان ما در شهرها و روستاها و اقوام مختلف زندگی خودشان را شروع می‌کردند و پرورش پیدا می‌کردند، توحید فرهنگی نداشتیم. معلمین عزیز ما  آن کسانی هستند که این وحدت فرهنگی را چه از لحاظ فرهنگ دینی و چه از لحاظ فرهنگ ملی بوجود می‌آورند و مدرسه است که ایجاد می‌کند و این برای وحدت و انسجام و امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است که از این دیدگاه هم باید مدرسه را نگاه کنیم. تحولی که از اول دولت بر آن اهتمام می‌ورزیدم و تأکید می‌کردم و قاعدتاً شاهد این تحول در مدرسه‌ها باشیم.

شناسه خبر: 118136 -

پنجشنبه 22 آبان 1399 - 16:45

0% ...

شناسه خبر: 118136

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده