با استفاده از فناوری جدید نمک زدایی و استحصال آب شیرین، فردا انتقال آب شیرین از خلیج فارس به کرمان متصل می شود

فردا یک افتتاحی داریم مقداری متفاوت با افتتاح‌هایی که هفته‌های گذشته داشتیم و آن اینکه کشور وارد یک فناوری جدید می‌شود برای تحصیل آب شیرین برای مناطقی که خشکسالی‌ها بیشتر در آن اثر می‌گذارد در مناطق کویری و حاشیه کویر هستند در واقع فناوری نمک‌زدایی را می‌خواهیم به طور وسیعی در کشور شروع کنیم و جاهایی که در کشور نیازمند به آب هستند، برای آشامیدن یا برای صنعت خود یا برای امور دیگر و مایل و قادر هستند سرمایه‌گذاری کنند این سرمایه‌گذاری در کشور انجام بگیرد. خوشبختانه وزارت نیروی ما طرح مطالعات لازم را در زمینه 17 استان در فلات مرکزی کشور و مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان پیش برده، برخی از این استان‌ها که استان‌های ساحلی هستند نیازمند به آب هستند ولو آب شور بدون اینکه نمک‌زدایی شود برای مصارفی که دارند برای پرورش آبزیان و سایر مصارفی که دارند، برخی از استان‌ها نیازمند هستند به آب با نمک‌زدایی که نمک‌زدایی انجام بگیرد و آب مناسب در اختیار آنها قرار گیرد و برای این کار اولین مرحله فردا آغاز می‌شود و آن رساندن آب به استان کرمان است یعنی فردا با طرحی که اجرا می‌شود انشاءالله خلیج فارس به استان کرمان متصل می‌شود و انشاءالله در مراحل بعد به استان یزد و استان‌های دیگر در مراحل بعدی. این مرحله اولی که می‌خواهد شروع شود مربوط می‌شود به طرح 450 میلیون مترمکعب آب شور که به 150 میلیون مترمکعب آب شیرین تبدیل خواهد شد منتها در این طرحی که می‌خواهد اجرا شود فردا فاز اول آن افتتاح می‌شود که در فاز اول فردا 70 میلیون مترمکعب آب شیرین می‌شود و هم برای مصرف در هرمزگان و هم برای استان کرمان این دو استان متنعم می‌شوند بعدا برای استان‌های دیگر. این کار بسیار مهمی است که در این کشور انجام می‌گیرد و انشاءالله سایر استان‌ها که طراحی‌‌های لازم برای آنها انجام گرفته انشاءالله سرمایه‌گذاری کافی شود که بتوانیم از طرق مختلف انشاءالله معضل آب را در کشورمان حل کنیم مخصوصا در مناطق کویری که مشکلات آنها برای آب آشامیدن بیشتر است.

شناسه خبر: 118063 -

چهارشنبه 14 آبان 1399 - 19:53

0% ...

شناسه خبر: 118063

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده