محدودیت های تازه 10 روزه در مراکز 25 استان و 46 شهرستان کشور اعمال خواهد شد

در مجموع امروز تصمیمات مهمی برای محدودیت نسبت به 25 استان و با یک شرایط خاصی برای 46 شهرستان گرفتیم و با شرایط مختلف و تفاوت و آن 43 شهرستان قبلی را هم که محدودیت برای آنها قایل بودیم، تمدید کردیم و برای 25 مرکز استان تصمیماتی گرفتیم که از روز چهارشنبه تا جمعه بعد یعنی برای 10 روز این محدودیت‌ها را برای مراکز استان اعمال می‌شود و آن فعالیت‌هایی که در اصطلاح می‌گوییم فعالیت‌های 3 و 4 که عمدتاً فعالیت‌های آموزشی است و یا به مناسبت‌های مختلف تجمع است، برای آن 10 روز ممنوع می‌شود و همه این مواردی که مصوبات امروز است ان‌شاء الله توسط سخنگو تبیین، بیان و توضیح داده می‌شود.

شناسه خبر: 118013 -

شنبه 10 آبان 1399 - 16:32

0% ...

شناسه خبر: 118013

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده