تحریم نتوانسته ما را بشکند تحریم مردم را اذیت کرده و در فشار قرار داده است اما می‌توانیم بگوییم که در کشاورزی، آب و برق تقریباً تحریم بی‌تأثیر بوده است.

تحریم نتوانسته ما را بشکند تحریم مردم را اذیت کرده و در فشار قرار داده است اما می‌توانیم بگوییم که در کشاورزی، آب و برق تقریباً تحریم بی‌تأثیر بوده است. نمی‌توانیم بگوییم به طور کامل بی‌تأثیر بوده، ولی در طول این 7 سال طرح‌های مهمی که مد نظر بوده با کمی سختی و فشار و تأخیر به افتتاح رسانیدم و این افتخار بزرگی برای صنعت آب و برق کشور است. در صنایع معدنی ، طبق برنامه‌ریزی ها پیش آمدیم و در تحول راه‌آهن و جاده و بندر و مسکن طبق چارچوب‌هایی که مدنظر بوده با سختی‌ها پیش آمدیم. یعنی مردم بدانند که تحریم نتوانسته ما را تسلیم کند. تحریم نتوانسته ما را وادار کند به اینکه طرح توسعه را زمین بگذاریم. این طرح‌ها را با سختی ادامه دادیم و مطمئنم مردم عزیز از این مشکلات عبور خواهند کرد. امروز بالاترین خیانت به مردم ایران در وسط میدان جنگ در برابر آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع منطقه، سخنانی است که بخواهد مردم را نا امید و مأیوس کند یا روحیه مردم را تخریب کند امروز این بالاترین خیانت است همه باید همدیگر را یاری و کمک کنیم. دولت در خط مقدم و وسط میدان است و این کار عظیم و بزرگ را انجام می‌دهد و آنهایی که نسبت به دولت ایراد و نقدی دارند، حتماً خدمات دولت را هم مد نظر قرار دهند. ممکن است دولت اشکال و ایرادی داشته باشد اما فراموش کردن خدمات نمی‌تواند با انصاف و اخلاق سازگاری داشته باشد

شناسه خبر: 117989 -

پنجشنبه 8 آبان 1399 - 17:58

0% ...

شناسه خبر: 117989

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده