در هفته گذشته و مخصوصا دیروز بحث بسیار مهمی را با اعضای ستاد اقتصادی دولت داشتیم برای اینکه برخی از مسائلی که امروز در جامعه ما با آن مواجه هستیم راحت‌تر بتوانیم از آن عبور کنیم. الان باید نیازهای کشور را تامین کنیم این تامین نیازهای کشور در سابق که شرایط تحریم نبود همه مردم می‌دانند که اقتصاد ما عمدتا اقتصاد نفتی بود یعنی در بودجه کشور 50 درصد بودجه، 45 درصد بودجه، 47 درصد بودجه گاهی بیشتر از 50 درصد به نفت متکی بود، امروز اتکای بودجه ما به نفت دیگر 50درصد و 30 درصد نیست، 10 درصد است خیلی با گذشته متفاوت است پس یکی از مشکلات ما این است ما در مسیر عبور از اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی هستیم این خود یک مسیر بسیار سخت است، کنار آن تحریم هم هست، کرونا هم داریم، همه اینها در کنار هم قرار گرفته و کارِ ما را سخت کرده ما باید بتوانیم این کار را با تدبیر حل کنیم و پیش برویم.

در جلسه هیات دولت :

شناسه خبر: 117969 -

چهارشنبه 7 آبان 1399 - 20:55

0% ...

شناسه خبر: 117969

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده