من از مقام معظم رهبری سپاسگزاری و تشکر می‌کنم به خاطر تفقدی که فرمودند نسبت به دولت و رئیس جمهور در این شرایط سخت و بار مسوولیت ما را کلمات مقام معظم رهبری سنگین‌تر کرد. امروز ما بار سنگین‌تری بر دوش خود احساس می‌کنیم. وقتی مقام معظم رهبری از دولت و قوه مجریه حمایت می‌کنند بارِ ما را سنگین‌تر می‌کنند و باید بیشتر در این شرایط توجه کنیم برای اینکه اگر مشکلی در این جامعه هست این مشکل را بتوانیم حل کنیم، اگر گره‌ای هست گره را باز کنیم. من از همه قوای دیگر، از دو قوه دیگر، از نیروهای مسلح، از نخبگان، از همه آنهایی که در جوامع ما امروز می‌توانند نقش ارزشمندی داشته باشند این است که همدیگر را یاری کنیم مجلس نماینده مردم است دولت هم نماینده مردم است. رئیس جمهور منتخب مردم است، نمایندگان هم منتخب مردم هستند همه اینهایی که در جمهوری اسلامی مسوول هستند به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم هستند آنچه برای ما مهم است و باید دنبال کنیم منافع مردم و رفع گرفتاری‌ها و مشکلات مردم هست، هر مشکلی که مردم دارند. مردم این مسوولیت را بر دوش ما گذاشتند برای اینکه ما بتوانیم خدمت بیشتری به مردم انجام بدهیم.

در جلسه هیات دولت :

شناسه خبر: 117967 -

چهارشنبه 7 آبان 1399 - 20:54

0% ...

شناسه خبر: 117967

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده