در این هفته ستاد ملی کرونا یک فرصت بسیار مغتنمی پیدا کرد تا در محضر رهبر معظم انقلاب باشد و ایشان بیانات بسیار مهمی را در این دیدار ایراد فرمودند که تقریبا همه بیانات ایشان الهام گرفته از همین مکتب پیامبر و مکتب امام صادق و توصیه‌هایی است که دین راجع به سلامت مردم و راجع به اخلاق و برادری با یکدیگر توصیه کردند. ایشان در این جلسه نکات بسیار مهمی را برای تکمیل و تصحیح راهی که ستاد ملی کرونا طی می‌کند، بیان کردند. ..... مقام معظم رهبری دستور دادند قرارگاهی تشکیل شود که تمام مصوبات را به دقت دنبال کند، نقصی که در اینجا بود اینکه ستاد مصوبات زیادی را می‌گذراند، این مصوبات را ابلاغ می‌کرد، برخی از این مصوبات دقیق اجرا نمی‌شد، برخی از مصوبات هم خیلی کم اجرا می‌شد یا اجرا نمی‌شد. قرارگاهی باید موظف باشد به عنوان نگاهبان، به عنوان کسی که ناظر دقیق است برای اینکه تمام این مصوبات به دقت اجرا و عملیاتی شود برای اینکه کار ستاد بتواند برای سلامت جامعه مثمر ثمر باشد. و همچنین حرف ستاد ملی کرونا یک زبان واحد داشته باشد. گاهی سخنان مختلف در استان‌های مختلف، افراد مختلف به مناسبت‌های مختلف در مصاحبه خود بیان می‌کنند که مر

در جلسه هیات دولت :

چهارشنبه 7 آبان 1399 - 20:52

شناسه خبر: 117963