"ساماندهی بافت های فرسوده" و " شهرکسازی" از سیاستهای دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن و شهرسازی است

ما از آغاز دولت دو کار مهم را بر دوش داشتیم. یکی بحث ساماندهی بافت‌های فرسوده بود که بسیار اهمیت دارد که در شهرستان‌های مختلف بافت‌های فرسوده را احیا و بازسازی و نوسازی کنیم و این کار به طور وسیعی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد و از آقای مهندس اسلامی می‌خواهم که این بخش را برای مردم توضیح بدهند که در دولت یازدهم و دوازدهم، بافت‌های فرسوده در شهرهای مختلف، در تهران، در استان‌های مختلف، در مشهد، در هرمزگان و در همه نقاط کشور وجود داشت که در این بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری و خیابان‌کشی شد و نقشه ساختمانی تغییر کرد و همچنان باید مساله بافت‌های فرسوده و بازسازی و احیای آنها به عنوان یکی از سیاست‌های دولت ادامه پیدا کند. مساله دوم ساختن شهرک‌های جدید بود که از ابتدای دولت یازدهم این کار دنبال شد. شهرک‌هایی ساخته شد که من خودم برای افتتاح چند شهرک در اطراف تهران رفتم و این شهرک‌های بسیار خوب در یک زمین وسیعی خیابان‌کشی و بازار و ادارات مشخص شد که یک الگوی بسیار خوبی است و شهرک‌سازی جزو مواردی است که باید در همه جاهایی که نیاز به مسکن داریم، دنبال کنیم.

شناسه خبر: 117902 -

پنجشنبه 1 آبان 1399 - 15:01

0% ...

شناسه خبر: 117902

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده