هر آنچه که از لحاظ خدمات به مردم از طریق الکترونیکی امکان پذیر هست از طریق حضوری آن کار نباید انجام بگیرد از جمله عوارض بین راهی، عوارض بین راهی نه اینکه طرف بیاید پول از جیب خود دربیاورد و بدهد آن هم کاغذی را به طرف بدهد، این به آن و آن به این بدهد همه این آلودگی را ایجاد کند، عوارض از طریق الکترونیکی باید انجام بگیرد همه هم کمک کنند در این زمینه که این کار انجام بگیرد، بقیه کارهای ادارات هم همینطور است هر کاری که بتوانیم از طریق الکترونیکی انجام دهیم لازم است آن کار را انجام دهیم و جای حضور را بگیرد.

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شناسه خبر: 117468 -

شنبه 29 شهريور 1399 - 15:14

0% ...

شناسه خبر: 117468

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده