امروز درجلسه ما باز هم تاکید کردیم بر مراعات مردم نسبت به پروتکل‌ها، آماری از طرف وزارت بهداشت و درمان داده شد که نگران کننده بود و آن اینکه مردم عزیز و بزرگوار ما در کشور مراعات‌شان در هفته‌های قبل 82 درصد بوده و این کاهش پیدا کرده و آمده به 62 درصد رسیده، بسیار نگران‌کننده است اگر مردم بخواهند این موضوع را، مساله مراقبت را کنار بگذارند، هشدارها را توجه نکنند، به آموزشهای عمومی که پزشکان ما می‌دهند، صدا و سیما، رسانه‌ها توضیح می‌دهند توجه نکنند با یک مشکل بزرگی مواجه می‌شویم. کاملا این گراف‌ها و نمودارهایی که کشیده می‌شود به خوبی برای ما نشان داده می‌شود هر جا مراعات مردم پایین آمده از هفته بعد افزایش بیماری داریم، افزایش بیماری که داریم هفته بعد بستری اضافه می‌شود، بستری که اضافه می‌شود هفته بعد مرگ و میر اضافه می‌شود این زنجیره است که کنار هم انجام می‌گیرد. بنابراین باز هم تاکید می‌کنیم و از مردم خواهش می‌کنیم که در همه جا و در همه حالت این اصولی که مدنظر است و تاکید شده مورد توجه قرار دهیم. من هم از وزارت بهداشت و درمان و هم از صدا و سیما و هم از سایر رسانه‌ها خواهش می‌کنم ولو اینکه آموزش زیاد داده می‌شو

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شناسه خبر: 117464 -

شنبه 29 شهريور 1399 - 15:09

0% ...

شناسه خبر: 117464

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده