البته همه می‌دانیم که تجهیزات، تخت، بیمارستان و همچنین وسایل تشخیصی اینها همه فرع است، آنچه که مهم است در بخش درمان و اهمیت دارد، بخش نیروی انسانی است، پزشکان مجرب، پرستاران و بخش‌های پیراپزشکی ما است. بخش های دیگر درمان کشور است این نیروی انسانی است که خوب می‌فهمد، خوب درس می‌خواند مهارت پیدا می‌کند و در روز سختی‌ها، فداکاری می‌کند و خودش را آماده می‌کند برای اینکه مردم سالم باشند اما خودش رنج و زحمت و حتی جان خودش را فدا کند، درود می‌فرستیم به همه پرستاران و پزشکان و کادر درمانی ما و همچنین طلب علو درجات می‌کنیم برای همه شهیدانی که در این دوران 7 ماهه جان عزیز خودشان را فدای سلامت ملت عزیز ما کردند. ....... من در اینجا از بخش خصوصی هم تشکر می‌کنم که در برخی از بیمارستان ها، واردکردن برخی از تجهیزات، بخش خصوصی ما در کنار بخش دولتی فعال هستند این کار، کار بسیار ارزشمند و مهمی است که انجام می‌گیرد.

رئیس جمهور در مراسم آغاز بهره‌برداری از ۲۶ پروژه ملی:

پنجشنبه 27 شهريور 1399 - 18:12

شناسه خبر: 117350