علیرغم همه فشارهای اقتصادی روند توسعه بهداشت و درمان در سال 99 نه تنها کاهش نیافته بلکه همانطور که وزیر محترم بهداشت و درمان اعلام کردند، امسال، مصمم هستیم بیش از 10 هزار تخت بیمارستاین را افتتاح کنیم تا پایان سال و ماه‌های اولیه سال آینده و این بر مبنای اینکه در کشور به طور معمول 1000 ، 1400 تخت حداکثر در سال به افتتاح می‌رسیده، امسال یک رقم بسیار خوبی است علیرغم فشارهای اقتصادی به دلیل اینکه نیازمان به بهداشت و درمان، تخت‌های بیمارستانی، امروز بیش از روزها و سال‌های قبل احساس می‌شود و اینکه موفق شدیم 8 طرح مهم بیمارستانی و درمانی را در یک روز افتتاح کنیم با 1400 تخت بیمارستانی و همچنین تخت مراقبت‌های ویژه، تجهیزات بیمارستانی این حائز اهمیت است و نشان این است که دولت همچنان مسأله طرح تحول سلامت به عنوان یک اولویت مهم مدنظرش است تا آخرین روزهای خدمت در دولت دوازدهم و به نظر من یکی از افتخارات دولت یازدهم و دوازدهم که در تاریخ این کشور باقی خواهند ماند تلاش پیگیر دولت، بخش خصوصی و همه مردم برای ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها بوده و ...

رئیس جمهور در مراسم آغاز بهره‌برداری از ۲۶ پروژه ملی:

پنجشنبه 27 شهريور 1399 - 18:10

شناسه خبر: 117349