اعتماد مردم بر مبنای کارکرد نظام و دولت است. وقتی مردم می‌بینند که در شرایط کرونایی دانشگاه تحصیل دانشجویان و فرزندانشان را فراموش نکرده و با هر سختی و مشکلات است حضوری و غیرحضوری دانش فرزندان و ترقی آنها را ادامه خواهد داد وقفه در زندگی آنها ایجاد نخواهد شد، اضطراب برای آنها بوجود نمی‌آید می‌توانند به نظام و کشورشان اعتماد کنند این همه ما هستیم که باید دست به دست هم دهیم اعتماد ملی را برای همیشه حفظ کنیم. این ما هستیم که باید دست به دست هم دهیم و امید را برای آینده جامعه‌مان حفظ کنیم. دانشگاه‌های ما نقش بسیار بزرگی در سرمایه اجتماعی در امید اجتماعی و در اعتماد ملی دارند و من درخواست می‌کنم از همه اساتیدمان از همه دانشجویان‌مان، می‌دانم سال بسیار سختی است، امسال تحصیلات دانشجویان‌مان در یک شرایط بسیار سختی آغاز شده است، اما می‌توانیم با دادن امید و نشاط به جامعه شرایطی را برای جامعه بوجود بیاوریم که مردم با هراس کمتر یا بدون هراس با اضطراب کمتر یا بدون اضطراب و با امید کامل نسبت به آینده مسیر و راه زندگی خودشان را ادامه دهند. ...

رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فناوری:

شناسه خبر: 117287 -

يکشنبه 23 شهريور 1399 - 20:35

0% ...

شناسه خبر: 117287

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده