دانشگاه مرکز علم است، مرکز تحقیقات است، مرکز نوآوری است، دانشگاه جایگاهی است که مدیران آینده ما را تربیت می‌کند، نظریه‌های جدید را در علوم مختلف و در زمینه‌های مختلف طرح می‌کند و رهنمون ما هست برای اینکه چگونه راحت‌تر و بهتر زندگی کنیم. در عین حالی که دانشگاه همواره فضای نقادی است. نقادی نسبت به حکومت، حاکمان، دولت و جوامع‌مان. شاید هیچ فضایی نقادتر از فضای دانشجویی نباشد و این نقد زمانی که با در نظر گرفتن شرایط جامعه و واقعیت‌های جامعه و با انصاف توام باشد بهترین هدیه برای جامعه و مسوولین ما هست.

رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فناوری:

يکشنبه 23 شهريور 1399 - 20:33

شناسه خبر: 117283