مناطق آزاد برای ما اهمیت خاص و ویژه‌ای هم از لحاظ خدماتی، هم از لحاظ گردشگری، هم از لحاظ تجارت و هم از لحاظ صنایع دارد و در افتتاح‌های اخیر دیدیم در زمینه گلخانه و کشاورزی و همچنین در زمینه شرکت‌های دانش بنیان امروز شاهد یک مرکز نوآوری در کیش بودیم. مناطق آزاد ما در سراسر کشور و همچنین مناطق ویژه ما از آغاز دولت تدبیر و امید در سال 92 چهره دیگری به خودش گرفته است و در اولین جلساتی که با مدیران منطقه آزاد داشتیم، تاکید من بر این بود که مناطق آزاد ما از مناطق واردکننده به مناطق صادرکننده و همچنین مناطق جذب گردشگر داخلی و خارجی تبدیل شود و همچنین خدماتی که می‌تواند این مناطق داشته باشد.

در آیین بهره برداری از طرحهای ملی سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی :

پنجشنبه 20 شهريور 1399 - 16:08

شناسه خبر: 117229