در درمان کرونا مقایسه کنید با کشورهای پیشرفته، صنعتی، آمریکا و اروپا. ببینید پزشک‌ها و پرستارهای ما چه کردند و پزشکان و پرستارهای آنها چه کار کردند. کاری ندارد قابل مقایسه است. آنها چند ساعت در بیمارستان ماندند. پرستار ما چند ساعت ماند. درست است فشار بر پرستارها و پزشک‌های ما زیاد است و باید این فشار را کم کنیم. خود این وزارتخانه این کار را خواهد کرد ولی آن تعبیری که ضد انقلاب می‌کند نسبت به کادر درمان ما که می‌گوید خسته، فرسوده و ناتوان، این حرف دروغ است. کادر درمان ما هیچ روز ناتوان نمی‌شود. کادر درمان ما هر روز می‌ایستد. بله ممکن است فشار و مشکلات روی آن زیاد باشد. باید فشار را کم کنیم. همین هفته با وزیر محترم صحبت کردم که چه اقداماتی کنیم که فشار روی پرستار و پزشک کم شود. آن تعبیراتی که آن ضد انقلاب در رسانه‌ها انجام می‌دهد که مثل اینکه کادر درمان ما تمام شده است. اصلاً قدرت و توانشان. نه خیر اینها هر روز سر کارند. فعالند و فعالیت می‌کنند البته ما وظایفی داریم و باید وظایف خودمان را انجام دهیم این حرف سر جای خودش درست است. اما در عین حال روحیه آنها، بشاش‌ بودن آنها، انجام وظیفه آنها، که در ماه محرم د

در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا:

شنبه 15 شهريور 1399 - 21:08

شناسه خبر: 117222