در همه مراحل در مناسک مذهبی، در کار فرهنگی، در فعالیت اقتصادی همه جا این اصل را مد نظر قرار دادیم یعنی گفتمان ما در داخل شد، سلامت به اضافه فعالیت، گفتمان ضدانقلاب شد سلامت منهای فعالیت و تعطیلی همه کار. در این هم دمیدند هرچه می‌خواستند هر روز، البته هیچ وقت اینها در کارشان موفق نبودند امروز هم موفق نیستند اینها اگر دلسوز مردم ایران بودند یک بار می‌آمدند می‌گفتند آمریکا جنایت کرده نسبت به ملت ایران، در شرایط کرونا هم نمی‌گذارد دارو وارد شود، در شرایط کرونا هم تحریم را، یک بار نگفتند یک نفر از آنها نیامد بگوید آمریکا جنایت کرده، اگر شما طرفدار مردم و ملت ایران هستید ملت ایران تحت فشار ظالمانه و به ناحق یک ابرقدرت است که با ؟؟ (یک لحظه قطع شد) با مردم ، یک بار هم شما نمی‌آیید محکوم کنید یک طومار جمع کنید مبارزه کنید، مداوم می‌آیید نِق می‌زنید در همه کارهایی که مربوط به داخل کشور است، رفتید در خارج نشستید برای خودتان به کارهای خودتان می‌رسید بعد هم می‌خواهید که تشویش در اذهان عمومی مردم ایجاد کنید. پس اساس برنامه ما این بوده که سلامت برای ما اصل و اولویت اول است اما در کنار سلامت با مراعات همه اصول بهداشتی همه

در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا:

شناسه خبر: 117216 -

شنبه 15 شهريور 1399 - 20:59

0% ...

شناسه خبر: 117216

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات