یک نکته مهمی را امروز می‌خواهم بگویم چون در هر قدمی که برمی‌داریم رسانه‌های بیگانه که ضد کشور و ملت ما هستند و نمی‌خواهند کارها به روال معمول انجام بدهد هر روز یک بهانه‌ و داستانی را درست می‌کنند و در همه مراحل. ملت ما از روز اولی که این ویروس آمد و متوجه شدند این ویروس وارد کشور شده که مثلا آخر بهمن ماه سال گذشته بود شعار مردم این بود که ما با این ویروس مقابله و مبارزه می‌کنیم. ما به مدد الهی ویروس را شکست می‌دهیم بعضی‌ها مخالف بودند می‌گفتند این ویروس باید پیروز شود چرا این ویروس را می‌خواهید شکست دهید ویروس را آماده بگذارید که کار خودش را انجام دهد چرا می‌خواهید شکست دهید؟ ویروس شکست دادن یعنی چه؟ این را معنا کنیم، یک وقت ویروس شکست دادن را اینطور معنا می‌کنیم ما از ویروس بتوانیم فرار کنیم، فرار از ویروس وظیفه ماست و تعطیلی همه کارها. پس یک وظیفه داریم فرار از ویروس و بعد در کنارش تمام فعالیت‌ها تعطیل، این همان چیزی است که دشمن می‌خواهد از روز اول هم دشمن همین را می‌خواست، می‌خواست کشور ایران را تعطیل کند با این بهانه‌ها، می‌گفت کارخانه نروید کار کنید خطرناک است این همه هزار تا کارگر مگر می‌شود؟ ..

در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا:

شنبه 15 شهريور 1399 - 20:59

شناسه خبر: 117215