اینکه شرکتهای بورسی صنعتی ما در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال 2.8 رشد دارند این نشان این است که ملت ما در مسیر جهش تولید است این به معنای آن است که دشمنان ما شکست خوردند ولو اینکه در تبلیغات خودشان یک سری کانال درست کردند اصلا ذات این کانال با پول چه کسی اداره می‌شود که همه می‌دانند ساخته شده بر علیه منافع ایران، بر علیه استقلال ایران، اسم آن کانال‌های ضدایرانی است. اینها هر روز می‌خواهند با یک بهانه‌ای به یک نگرانی دامن بزنند و یک مساله‌ای که پیش آمده آن مساله را بزرگ و بزرگتر کنند. التهاب‌آفرینی کنند، در بازارهای مختلف ما، آرامش را از مردم بگیرند، همیشه هم رسوا و مفتضح می‌شوند. در تمام زمینه‌ها که علیه ملت ایران کار کردند ملت ایران به آنها پاسخ قوی و محکم داد. در ماه رمضان وارد شدند و گفتند چرا می‌خواهند درِ مساجد را باز کنند، سلامت مردم از بین رفت، آبروی خودشان رفت. در محرم آمدند گفتند چرا می‌خواهند عزاداری کنند مردم همه اصول را مراعات کردند آبروی خودشان رفت. آن روزی که مغازه‌ها می‌خواست باز شود جیغ آنها بلند شد که نان مردم یا جان مردم، آبروی‌شان رفت دیدند هم جان مردم هست هم نان مردم هست. این روزهای ا

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 20:24

شناسه خبر: 117209