و ما در این شرایط در شرایط سختی که امسال بودیم مردم ما به خوبی نشان دادند و می‌خواهم از ملت بزرگ ایران، از همه قوا، از کارگزاران، از دستگاه اجرایی که همه توان خودشان را به کار گرفتند، می‌بینید که در هفت ماه گذشته که هم با کرونا مواجه بودیم، هم با تحریم مواجه بودیم و هم ماه فروردین و اردیبهشت و حتی خرداد تقریبا دروازه‌های صادرات و واردات ما بسته بود، هنوز هم مثل روز اول نشده ولی بعد از سه ماه شرایط ما تقریبا می‌توانیم بگوییم یک شرایط عادی است و خوشبختانه کشور ما در ماه تیر و مرداد در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته البته ماههای اول به خاطر تشدید در زمینه مساله کرونا و تحریم تواما مشکلاتی در رشد اقتصادی داشتیم اما در ماه تیر در ماه مرداد و الان که در شهریور هستیم در بخش اقتصادی، در بخش صنعتی، در بخش خدمات، در بخش کشاورزی در بسیاری از موارد دارای رشد هستیم.

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 20:24

شناسه خبر: 117208