شهریور ماه اراده ملی ما هست و ماه شکست دشمنان ما هست و ماه درس آموز برای همه هست که ملت ایران برای اهداف ملی خود، برای استقلال خود، برای عزت خود، برای نظام منتخب خود و برای حفظ سرزمین خود از همه توان و امکان خودش استفاده خواهد کرد. امروز هم یک بار دیگر اراده مردم را بعضی به آزمون گرفتند، خطای محاسباتی آمریکا از سال 97 یعنی از دو و نیم سال پیش تا امروز بر این مبنا بود که فکر کرد با فشار اقتصادی بر مردم و تحمیل تحریم ظالمانه ملت بزرگ ایران را به زانو در می‌آورد و آن سال گذشت، سال بعد گذشت، سال سوم که امسال هست ما در میانه این سال هستیم و مردم ما مقاوم در برابر همه فشارها ایستادگی کردند، آنها به هدف خودشان نخواهند رسید البته زحمت ما می‌دارند اِرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند به ملت ما رنج و زحمت وارد می‌کنند آبرو و حیثیت خودشان را به طور کامل بردند، در شورای امنیت در سازمان ملل، در افکار عمومی، در سطح جهان، حتی در پیش ملت خودشان، اینها اِرض خودشان را بردند، آبرو و حیثیت خودشان را بردند برای مردم ما هم رنج و زحمت و مشکلات درست کردند اما به اهداف خودشان نخواهند رسید و نرسیدند حتما پشیمان هستند و حتما باید برگرد

در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 19 شهريور 1399 - 20:23

شناسه خبر: 117207