جلسه شورای هماهنگی کارگروه توانمندی سازی زنان سرپرست خانوار و رونمایی از داشبورد مدیریتی زنان سرپرست خانوار

شنبه 15 شهريور 1399 - 16:15

شناسه خبر: 117144