در شرایط عادی نیستیم. امسال این افتتاح‌های بزرگ را انجام می‌دهیم در سخت‌ترین و شدیدترین شرایط تحریم هستیم در تاریخ ایران سابقه نداشته یک همچون فشاری به مردم وارد شود در طول 2.5 سال گذشته از اول سال 97 تا امروز و این مردم هر روز با استقامت بیشتر در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کردند. الحمدالله ثابت کردیم آمریکا شکست خورد. این را به طور قطعی به دنیا و تاریخ اعلام می‌کنیم که آمریکا همه طراحی‌اش برای شکستن مردم ایران که تمام توان خودش را بکار گرفته بود برای اینکه مردم ما را در فشار قرار دهد. هدف آمریکا تنها این نبود که مردم ما در فشار قرار بگیرند. هدف نهایی‌اش این بود که مردم ما بشکنند و تسلیم بشوند مردم ما در برابر خواست‌های آمریکا اعلام قبول کنند. دولت ما در برابر آمریکا تسلیم شود. این نشد و نخواهد شد. این چیزی بود که از اول هم معلوم بود. خطای بزرگ استراتژیک کاخ سفید بود و برای همه جهانیان امروز روشن شد که آمریکا در این طراحی شکست صد در صد نصیب او شده ما به راهمان ادامه بدهیم. البته برای مردم ما در این 2.5 سال سخت گذشت فشارهایی که به مردم وارد شد. مردم خیلی راحت‌تر می‌توانستند زندگی کنند اگر این فشارها نبود،

رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از 3 طرح ملی در استان‌های کرمانشاه، آذربایجان شرقی و اردبیل:

پنجشنبه 13 شهريور 1399 - 16:31

شناسه خبر: 117105