بسیار خوشحالم که این روزها هم افتتاح‌های بزرگی داریم شما می‌بینید که غیرافتتاح‌هایی که در طول هفته انجام می‌گیرد امروز در افتتاح‌مان بیش از 3245 میلیارد تومان افتتاح امروز است. هم در زمینه برق کار بزرگی که نیروگاه بزرگ دالاهو افتتاح شد. هم در زمینه سد که سد بستان‌آباد و کلقانچای امروز افتتاح شد و هم در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی. این معنایش این است که کشور در مسیر تحرک و پیشرفت است و هر روز می‌بینیم از تلاش مردم و به ثمر نشستن ایثار و فداکاری مردم، کارمندها، کارگران، مهندسین، مدیران ما در سراسر کشور این شرایط، شرایط بسیار مهمی برای ما است.

رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از 3 طرح ملی در استان‌های کرمانشاه، آذربایجان شرقی و اردبیل:

پنجشنبه 13 شهريور 1399 - 16:31

شناسه خبر: 117104