صحبت‌هایی که در بعضی از رسانه‌ها می‌شود که کشور ما از لحاظ رشد نقدینگی شرایط بدی است و شرایط انفجار است می‌خواهم این آمار را به مردم عزیزمان عرض کنم که این آمار بانک مرکزی ما است. نسبت رشد پایه پولی ما در 5 ماهه اول امسال نسبت به آخر پارسال پایان 98 حساب کنیم در این 5 ماه رشد پایه پولی ما معادل 2.9 دهم بوده است، یعنی آن نقدینگی که همه از آن وحشت دارند و خطرناک است نقدینگی بر مبنای رشد پایه پولی است و بحمدالله رشد پایه پولی ما کمتر از 3 درصد بوده در این 5 ماهه نشان می‌دهد که مسیر حرکت اقتصادی ما یک مسیر صحیح و درستی است که ما طی می‌کنیم. امروز وزیر رفاه ما به من اطلاع داد که برای اشتغال روستایی در مرحله جدید از اول ماه مرداد کار شروع شده و ادامه پیدا می‌کند، 6 هزار میلیارد تومان اختصاص می‌دهیم، برای اشتغال روستایی و خوشحالم که بگویم در دولت یازدهم و دوازدهم برای روستاها بحمدالله قدم‌های بسیار خوبی از لحاظ آب سالم پایدار از لحاظ برق، گاز، راه روستایی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، ارتباط فضای مجازی، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفته و ...

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

چهارشنبه 12 شهريور 1399 - 17:56

شناسه خبر: 117088