معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه مسئول سازمان بهزیستی کشور، در راستای قانون برنامه ششم توسعه، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

چهارشنبه 12 شهريور 1399 - 09:08

این تفاهم نامه که به امضای دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید، در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه و در چهار عنوان پروژه منعقد شده است.

پروژه های «برگزاری نشست ها و نمایشگاه ها»، «حمایت از برنامه های آموزشی و طرح های فرهنگی» و «ارتقای مهارت های شغلی زنان» و «حمایت از تعاونی ها و تشکل های بانوان» چهار پروژه ای است که در این تفاهم نامه اجرایی می شود.

حمایت از مراکز فعال در امر تحکیم بنیان خانواده، حمایت از برگزاری نمایشگاه های منطقه ای عرضه تولیدات تعاونی های زنان، توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی کارشناسان اورژانس اجتماعی کشور، کارگاه آموزشی آشنایی با الگوها، مدل ها و فرآیندهای خوشه سازی و شبکه سازی در کسب و کارهای خرد و خانگی زنان، توانمندسازی زنان کارگر، توانمندسازی مهارتی زنان تحت خشونت خانگی در خانه های امن با رویکرد اشتغال پایدار و سازماندهی اشتغال زنان از طریق حمایت از تشکل و توسعه تعاونی های زنان از جمله اهداف این موافقتنامه است.

شناسه خبر: 117071