هدف مهمی که دشمن داشت از سال 97 در این تحریم شدید که می‌خواست کاری کند که موجب به هم ریختگی جامعه ما و ایجاد بحران در جامعه شود و آنهایی که دنبال فروپاشی به معنی واقعی کلمه نظام بودند، همه ما باید این واقعیت را برای مردم تبیین کنیم که دولت و ملت در برابر دشمن پیروز شدند. ما نگذاشتیم بحران ایجاد شود و نگذاشتیم به سمت فروپاشی حرکت کند البته به طور طبیعی تحریم سختی‌ها و مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده اما در عین حال در دوران تحریم و در دوران کرونا امروز شاهد آن هستیم که در چهار ماهه اول امسال یعنی سال 99 نسبت به پارسال تقریبا در تولید و صنعت، هم در کشاورزی و هم در بخشی از خدمات که البته بخشی از خدمات دچار مشکل شده و همه اینها نسبت به سال گذشته افزایش تولید داریم. چه در کشاورزی، چه در صنعت و در بخش‌های مختلف صنعتی همیشه نسبت به پارسال افزایش داریم و این خیلی مهم است.

در دیدار مدیران ارشد رسانه‌های کشور:

سه شنبه 4 شهريور 1399 - 11:25

شناسه خبر: 117001