تبیین با رسانه‌ها است و نقد هم به عهده شما است. شما هم کار نقد و هم تبیین می‌کنید اما اگر کار درست تبیین نشود، نقد بر واقعیت نمی‌نشیند اول باید واقعیت را تبیین کنیم اول خبرش را باید درست به مردم ارائه کنیم بعد بر روی آن واقعیت انتقاد و نقد کنیم البته نقد دلسوزانه و راه حل را هم بگوییم و در این فرصت باقیمانده هم مثل گذشته ما از نقد رسانه‌ها استقبال می‌کنیم و می‌دانیم اگر از روی دلسوزی‌ها نقد صورت بگیرد موجب تصحیح امور، کمال امور و بهبود امور خواهد شد.

در دیدار مدیران ارشد رسانه‌های کشور:

سه شنبه 4 شهريور 1399 - 11:25

شناسه خبر: 117000