مراسم بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت

دوشنبه 3 شهريور 1399 - 14:59

شناسه خبر: 116957