عزاداری برای ما مهم است می‌تواند ایران برای همه کشورها الگو باشد. برای همه شیعیان و مسلمان‌ها و یک آزمون بزرگی برای ما است. ...... خیلی برای ما مهم است که ماه محرم پرشوری را بگذرانیم و بعد از عاشورا وقتی یکی، دو هفته می‌گذرد در این نمودارهایی که می‌کشید هیچ‌جا نبینیم پیک جدید را. آن جا جای افتخار برای ما است و آن وقت همه سازمان‌ها، تکایا، حسینیه‌ها، همه مسئولین و علما به آن آمار و به آن نمودار باید افتخار کنیم ببینید در دنیا محرم را انجام دادیم و عزاداری انجام دادیم و بحمدالله همه دستورالعمل‌ها مورد توجه و مراعات ما بود.

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شنبه 1 شهريور 1399 - 10:30

شناسه خبر: 116924