تا دیروز می‌گفتیم هر هفته یک نفر فوتی داریم ممکن است بگوییم 13 دقیقه، 15 دقیقه، بعد بگوییم 20 دقیقه. این دلیل نمی‌شود بگوییم ما دستورالعمل‌ها را کنار بگذاریم و شل شود. اگر دستورالعمل‌های بهداشتی را رها کنیم. دو مرتبه با یک پیک مواجه می‌شویم. بعضی‌ها می‌پرسند. موج سوم است یا نیست؟ دست خودمان است. ما هستیم که موج سوم را درست می‌کنیم یا درست نمی‌کنیم. اگر این دستورالعمل‌ها را کنار بگذاریم بله موج سوم هم داریم، دستورالعمل‌ها را کنار نگذاریم احتمالاً اصلاً نداشته باشیم بنابراین خیلی مهم است که ما در این زمینه همه‌مان مراعات و مراقبت کنیم، همه نظار نظارت‌های خودشان را انجام بدهند.

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شنبه 1 شهريور 1399 - 10:28

شناسه خبر: 116922