در این شرایط که شرایط پیشگیری است و باید خودمان را آماده کنیم به نظر من ادارات ما هم همین جور باید رعایت کنند. یعنی مسئولین اداری باید به ادارات بگویند این برای تیر و مرداد نبود. شهریورش ماه‌های بعدی همواره شود به اصناف باید گفته شود آنها فکر نکنند که تمام شد.

در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

شنبه 1 شهريور 1399 - 10:27

شناسه خبر: 116921